W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 162 w Krakowie uczestniczyła w akcji Szkoła Pamięta. W jej ramach zorganizowano różnorodne działania, promujące tę ideę.

Klasa 7h opracowała pod kierunkiem nauczyciela przedstawienie teatralne dotyczące Święta Niepodległości.

Zwracano szczególną uwagę na odwiedzanie miejsc pamięci i krakowskich nekropolii.  Kilka klas siódmych i ósmych pod opieką pani Jolanty Ziętary odwiedziło grób kpt AK Włodzimierza Wolnego, Grób Nieznanego Żołnierza w Krakowie oraz Krzyż katyński. Jednocześnie uczniowie poznawali losy bohaterów wojennych i tło historyczne wspominanych wydarzeń.

Z kolei pani Iwona Żak w ramach szkolnej wycieczki zabrała dzieci z klasy IV na teren byłego obozu w Płaszowie. Uczniowie w miejscu pamięci zapoznali się z tym jakże krwawym rozdziałem w lokalnej historii, jednocześnie uzmysławiając sobie ważność i powagę miejsca, w którym się znaleźli. Również młodsze klasy odwiedzały groby bohaterów – klasa 3b pod opieką pani Katarzyny Wójcik udała się dnia 21.20.2021r. na Cmentarz Rakowicki.

Pani J. Ziętara z pomocą uczniów przygotowała gazetkę poświęconą lokalnemu bohaterowi, a także wystawę dotyczącą bohaterów narodowych. Wykorzystano także współczesne narzędzia techniczne, by opracować prezentację multimedialną z okazji 82. rocznicy Września 1939. Gazetkę na temat ważnych postaci dla historii wykonywali również młodsi uczniowie pod opieką p. Pauliny Magdy.

Reprezentacja szkoły brała dwukrotnie udział w wydarzeniach budujących postawę patriotyczną, a także świadomość historyczną. W dniach 1.09.2021 i 10.11.2021 r. uczestniczono z pocztem sztandarowym szkoły w uroczystościach z okazji wybuchu II wojny światowej oraz w rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenia te odbywały się przy Kamieniu Pamięci przy ul. Malborskiej, organizatorem wydarzeń była Rada Dzielnicy XI oraz MDK im. K. I. Gałczyńskiego.

W akcji uczestniczyła także klasa 3c pod opieką p. Katarzyny Hańderek. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zapoznali się z opowiadaniem „Dziadek na suficie” autorstwa Zofii Staneckiej, a następnie wykonywali pracę plastyczną – jesienną latarenkę, jako symbol czasu zadumy nad osobami, które już odeszły.

Z kolei klasa V b w czasie godziny wychowawczej zaznajomiła się z tłem historycznym dotyczącym Święta Niepodległości i bohaterami z nim związanymi, a także zapoznała się i utrwaliła sobie znane pieśni patriotyczne, śpiewając je w czasie lekcji.

Działania przeniosły się również na obszar świetlicy, gdzie dzieci uczestniczyły w pogadance, a następnie wykonały patriotyczne chorągiewki, które zaniosły na cmentarze.

Wszystkie powyższe działania są przykładami różnorodnych form edukowania, uwrażliwiania młodego pokolenia na historię zarówno narodową, jak i lokalną i pokazują młodzieży, że pamięć o przeszłości możemy okazywać na wiele sposobów.

Dzięki temu szkoła buduje postawę patriotyczną, uświadamia uczniom szeroki kontekst dziedzictwa narodowego, umożliwia dzielenie się  wiedzą poprzez gazetki szkolne. Słowo „pamiętam” w roku szkolnym 2021/2022 wybrzmiało w szkole nr 162 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Szofera wielorako, szeroko i doniośle.