Z wielką radością informujemy, że w dniu 30 listopada odbyła się uroczysta inauguracja działalności Sejmiku Uczniowskiego, który będzie organem ściśle współpracującym z Samorządem Uczniowskim. Pierwszą sesję sejmiku otworzyła Pani Dyrektor Dorota Niedośpiał, której towarzyszyła Pani Dyrektor Agata Kieniewicz. Debatę z udziałem reprezentantów klas szóstych, siódmych i ósmych poprowadziła pani Małgorzata Jasiówka-Goniakowska – opiekun sejmiku oraz pani Magdalena Wróbel – opiekun SU.

Na spotkaniach sejmiku będą omawiane wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów, a wnioski z tych debat będą przekazywane do Pani Dyrektor.

Wierzymy, że działalność sejmiku wzmocni wśród uczniów poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za szkolne sprawy.