Zgodnie ze szkolną tradycją dnia 3 grudnia 2021r. odbyły się w naszej szkole obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tego dnia oddziały zerowe i klasy 1 miały okazję uczestniczyć w warsztatach sensorycznych, które przybliżyły naszym najmłodszym uczniom trudne słowo integracja. Dzieci doświadczały, oglądały, przeżywały różne sytuacje na jakie mogą napotykać osoby niepełnosprawne. Radości, zdziwieniu i niedowierzaniu nie było końca. Klasy 2 słuchały bajek terapeutycznych nagranych przez uczennice ze szkolnego Wolontariatu na 162%. Natomiast klasy 3 miały sposobność pobawić się pomocami dydaktycznymi, które wykorzystywane są między innymi na zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych dla naszych niepełnosprawnych uczniów. Czwartoklasiści zmierzyli się z testem uważnego słuchania, dotyczącego sławnych i powszechnie znanych osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami. W klasach 5-8 na lekcjach wychowawczych prowadzone były poważne rozmowy o miejscu osób niepełnosprawnych w życiu. A wszystkie klasy od przedszkolaczków do najstarszych klas ósmych umieściły na drzwiach swoich sal piękne plakaty nawiązujące do tegorocznego hasła Dnia Osób Niepełnosprawnych „Każdy tu pasuje – razem tworzymy klasę”. Oprócz tego uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach: fotograficznym i plastycznym. Nagrodzone prace można podziwiać na szkolnych korytarzach. Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.