Jeśli przetrwa pamięć, przetrwa również świat… podążając krakowską Trasą Pamięci

W naszej codzienności nie możemy zapominać o cichych bohaterach, którzy ryzykując własnym życiem, a niejednokrotnie życiem swoich bliskich, podczas okupacji ratowali istnienie żydowskich dzieci i ich rodzin. Pamiętając o mrocznej historii czasów II wojny światowej, uczniowie klasy 8f odwiedzili Aptekę Pod Orłem – kolejne już muzeum na szlaku krakowskiej Trasy Pamięci.

Marzec jest szczególnym okresem w życiu społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała Kraków i okolice. To właśnie  marcu 1941 na terenie Podgórza utworzono dla ludności żydowskiej getto, a po dwóch latach w marcu 1943 przystąpiono do jego likwidacji. 13-14 marca mija 79. rocznica likwidacji getta.

W czwartek 10.03. uczniowie klasy 8f odwiedzili oddział Muzeum Krakowa – Aptekę Pod Orłem, której wystawa w całości jest poświęcona życiu w getcie oraz jej właścicielowi Tadeuszowi Pankiewiczowi. Ten  niezwykły człowiek za swoją postawę i odwagę został uhonorowany  najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym –  medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, na którym to medalu wyryto parafrazę słów Talmudu: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”.

Po zwiedzeniu muzeum i chwili zadumy na placu Bohaterów Getta,  niemym świadku historii jego likwidacji, młodzież udała się pod jeden z dwóch zachowanych do naszych dni fragmentów murów krakowskiego getta.

W latach 1941-1943 ten mur oddzielał świat żywych od świata umarłych za życia. Niech ten mur będzie przestrogą dla kolejnych pokoleń, którym  jesteśmy zobowiązani  przekazywać  pamięć o tych wydarzeniach, jeśli bowiem przetrwa pamięć, przetrwa również świat.