Z wielkim żalem żegnamy wieloletniego Pracownika naszej szkoły

– Nauczycielkę edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

Panią Annę Sierżęgę.

Msza św. żałobna odbędzie się w Kościele pw Podwyższenia Krzyża Świętego

dnia 28 marca 2022r. o godz. 13.00.

Droga Aniu, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i cała Społeczność Szkoły.