Klasy 2a i 2d odwiedziły Park Etnograficzny w Tokarni. To jeden z największych skansenów w Polsce położony we wsi kieleckiej w dolinie Czarnej Nidy. Tu świat zatrzymał się w XVIII i XIX wieku. Uczniowie mieli okazję poczuć klimat pachnącej polskiej wsi. W towarzystwie przewodnika wszyscy zobaczyli zabytki budownictwa wiejskiego, małomiasteczkowego czy dworskiego Kielecczyzny. Podziwiali kształt dawnych zagród, ogrodzeń i małej architektury. Uwagę uczniów przyciągał wygląd dawnego warsztatu pracy tradycyjnego rzemieślnika(szewca, plecionkarza lub stolarza). Na tle pejzażu wiejskiego uczniowie podziwiali różnorodne obiekty Parku: wiatraki, kuźnię, szkołę, a nawet sklepy. Wzięli też udział w warsztatach pt. „Na kole garncarskim” tworząc z gliny swoje naczynia. Po wykonanej pracy przyszedł czas na odpoczynek i wspólną zabawę pośród wspaniałej, budzącej się do życia wiosennej przyrody. W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili też Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Tu wszyscy podziwiali bogate i zróżnicowane zbiory zegarów słonecznych i przyrządów do mierzenia czasu: klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne, a także przyrządy astronomiczne. Po udanej wycieczce wszyscy wrócili do swoich domów szczęśliwi z bagażem pięknych wspomnień.