W czwartek, 12 maja, odbędą się zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem:

  • klasy I-II, IV-VIII – godzina 17.00 – poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania; omówienie spraw klasowych,
  • oddziały przedszkolne – od godz. 17.00 – indywidualne konsultacje z Rodzicami; przekazanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • klasy III – zebrania 11 maja o godz. 17.00 ze względu na przygotowania do I Komunii Św.

Zebrania odbywają się w salach danej klasy,  z wyjątkiem:
klasa 5b – stołówka
klasa 4d – s. 55
klasa 4c – s. 53

Serdecznie zapraszamy!