Nasi uczniowie już tradycyjnie wzięli udział w Festiwalu Twórczości Maryjnej „SANCTA MARIA” organizowanym przez  Stowarzyszenie ‘Sancta Maria’ w Częstochowie, Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Miasta Berdyczów oraz Towarzystwo Patriotyczne Kresy.

W tym roku Festiwal Sancta Maria ma zasięg międzynarodowy. Do dzieci z Polski, które wykonały prace nt.: „Krzyże i Kapliczki bliskie naszym sercem” dołączyły dzieci z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi.

Na etap szkolny wpłynęło wiele pięknych prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

Oto zwycięzcy etapu szkolnego:

I miejsce: ANTONINA CYBUŁKA 1c, FILIP MACHOWSKI 2a

II miejsce: SZYMON PRUSAK 1b

III miejsce: ZOFIA GŁOWACKA 2c

wyróżnienia:

  • JAKUB KONIECZKOWSKI 1d
  • KLARA PIELA 1d
  • POLA GRZYWA 1d
  • ANIELA BOCHENEK 2a
  • IZABELA KUBIAK 1b
  • HANNA STOKOWIEC 1a

Dziękuję za udział, gratuluję i życzę dalszych sukcesów!!!   

s.Wiesława