REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO KLAS PIERWSZYCH

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA ORAZ KLAS WSTĘPNYCH W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. – szczegóły:

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf

Terminy składania wniosków, przeprowadzenia sprawdzianów językowych i prób sprawności fizycznej… – kliknij tutaj

Źródło: Portal Edukacyjny