2 i 9 czerwca klasy VIII brały udział w pokazie chemicznym zorganizowanym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Na pokazie „Chemia i światło” zostały zaprezentowane ciekawe doświadczenia w różny sposób związane ze światłem. Doświadczenia były ilustracją, ciekawie przygotowanego wykładu, w którym zostały w sposób przystępny dla uczniów omówione wyżej wymienione procesy.

To była ciekawa lekcja chemii …