Zapisu dziecka na świetlicę można dokonać w sekretariacie szkoły w dniach:

29.08.2022 – godz. 9.00 – 13.00

30.08.2022 – godz. 9.00 – 13.00

01.09.2022 – godz. 9.00 – 15.00

Kartę zapisu można pobrać tutaj – KARTA-ZAPISU-DZIECKA-DO-SWIETLICY

* Karty zapisu należy dostarczać razem z zaświadczeniami o zatrudnieniu (bez informacji o dochodach).