Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych oraz informację dla dyrektorów o organizacji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych.

Zestaw materiałów dołączamy do wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych.

Do wiadomości dołączamy list Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki skierowany do dyrektorów, rodziców i uczniów dotyczący organizacji działań z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych.

Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkoły (rok szkolny 2022/2023), w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2022/2023: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly-rok-szkolny-20222023.

Z wyrazami szacunku

Wawrzyniec Kowalski
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej