Za sprawą współpracy Miasta Krakowa z UNICEF powstały wyjątkowe miejsca. SŁOŃCE – Słoneczne Przestrzenie Wsparcia to osiem miejsc w różnych lokalizacjach Krakowa, w których z pomocy psychologów, pedagogów i logopedów mogą korzystać dzieci z Ukrainy, jak i ich polscy rówieśnicy. To także miejsca pełne dodatkowych aktywności dla rodziców, nauczycieli oraz asystentów wielokulturowych.

– Eksperci z samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjaliści pracujący w szkołach włożyli w ostatnich miesiącach ogromny wysiłek, aby pomóc uczniom i rodzicom przybywającym do Krakowa z Ukrainy. Dodatkowego wsparcia potrzebowali i nadal potrzebują też ich polscy rówieśnicy, którzy także są otaczani potrzebną opieką. Dlatego w ramach współpracy nawiązanej z UNICEF-em podjęliśmy decyzję o stworzeniu w Krakowie ośmiu miejsc, w których można skorzystać z pomocy psychologów, także mówiących w językach ukraińskim i rosyjskim. To również nowe, przyjazne miejsca integracji i edukacji, do korzystania z których serdecznie zachęcam – mówi Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki. Jak podkreśla, działanie jest możliwe dzięki UNICEF. Całkowita kwota przyznanego dofinansowania na rzecz Krakowa (oprócz inicjatyw edukacyjnych obejmująca również działania z zakresu zdrowia i polityki społecznej) wynosi w sumie ponad 67 mln zł. Na utworzenie samych tylko Słonecznych Przestrzeni Wsparcia UNICEF przeznaczy do końca roku ponad 6 mln zł.

– Słowo „słońce” jest wymawiane w niemal taki sam sposób, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Dlatego nazwa ta jest niezwykle dobrze dobrana, jeśli chodzi o działalność bezpiecznych przestrzeni, które łączą ukraińskie i polskie rodziny oraz zapewniają im potrzebne wsparcie psychologiczne po to, aby stawić czoła codziennym niepokojom i pomóc leczyć wojenne rany – mówi Enas Obeidat, zastępca koordynatora krajowego UNICEF ds. reagowania kryzysowego w Polsce. – Osiem przestrzeni wsparcia to rezultat owocnej współpracy i partnerstwa z Miastem Kraków oraz krakowskimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym zwłaszcza Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi jako koordynatorem działania – podkreśla.

Gwarancją wysokiej jakości opieki oferowanej przez Słoneczne Przestrzenie Wsparcia jest bazowanie na wieloletnich doświadczeniach samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które realizują politykę oświatową Miasta Krakowa w zakresie pomocy i opieki specjalistycznej dla dzieci oraz młodzieży. Szczególne wsparcie w Słonecznych Przestrzeniach Wsparcia jest kierowane do dzieci, u których występują problemy adaptacyjne, emocjonalne lub rozwojowe, a także do dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich opiekunów. – Opieką w Słonecznych Przestrzeniach Wsparcia są obejmowane nie tylko dzieci, ale również rodzice i nauczyciele. Do korzystania z ich różnorodnej oferty oraz współpracy zachęcamy również nauczycieli i asystentów wielokulturowych, którzy w miejscach tych mogą znaleźć przestrzeń do własnych działań oraz wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk związanych z pracą z młodzieżą – uzupełnia Małgorzata Niewodowska, dyrektorka Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi.

W Słonecznych Przestrzeniach Wsparcia jest oferowany szeroki zakres pomocy, dobieranej w sposób bardzo indywidualny. Organizowane są warsztaty i dodatkowe konsultacje. Wśród proponowanych zajęć są między innymi spotkania związane z terapią mowy i języka, warsztaty artterapii, spotkania wspomagające rozwój psychoruchowy. Organizowane będą również spotkania pomagające w odnalezieniu się w nowym środowisku. Specjaliści zatrudnieni w Słonecznych Przestrzeniach Wsparcia wymieniają się doświadczeniem i informacjami tak, aby potrzebujący mogli otrzymać jak najbardziej odpowiednią formę pomocy.

Poniżej znajdują się dane kontaktowe Słonecznych Przestrzeni Wsparcia. Informacje o ich działaniach oraz godzinach otwarcia udzielane są telefonicznie oraz mailowo. Szczegółowa oferta będzie dostępna w najbliższych dniach na www.spwslonce.com. Dodatkowe informacje w jęz. polskim można znaleźć także tutaj, a w jęz. ukraińskim w tym miejscu.

Kraków, ul. Czarnowiejska 9
tel. 12 421 70 21
czarnowiejska@spwslonce.pl

Kraków, ul. Radzikowskiego 92
tel. 797 202 299
radzikowskiego@spwslonce.pl

Kraków, ul. Monte Cassino 6
tel. 660 637 241
montecassino@spwslonce.pl

Kraków, ul. Śliwkowa 4
tel. 734 478 005
sliwkowa@spwslonce.pl

Kraków, ul. Zabłocie 23 lok. 13-16
tel. 12 358 53 55
zablocie@spwslonce.pl

Kraków, al. W. Beliny Prażmowskiego 8 lok. 2
tel. 690 635 190
bprazmowskiego@spwslonce.pl

Kraków, ul. Szlak 45
tel. 732 702 125
szlak@spwslonce.pl

Kraków, ul. Kalwaryjska 42
tel. 660 637 351
kalwaryjska@spwslonce.pl