W dniu 26 września w naszej szkole uczniowie przeprowadzili ankietę, pytając swoich kolegów i koleżanki:

  1. Jakich języków obcych się uczą?
  2. Gdzie się ich uczą?
  3. Jakie źródła wykorzystują do nauki, poza lekcjami?
  4. Czy maja sprawdzoną metodę nauki języka obcego?

Pytania skierowane były do uczniów klas 7 i 8.

Najwięcej osób, bo aż 91, uczy się języka angielskiego.

Drugie miejsce zajmuję język włoski – 45 osób,

potem język niemiecki – 39 osób.

Języka hiszpańskiego uczy się 13 osób.

6 osób podało także język szwedzki 3 węgierski i 19 osób inny (nie sprecyzowano jaki).

Najczęściej miejscem nauki jest szkoła – 105 osób, szkoła prywatna – 25 osób, instytut językowy –  7, z korepetycji korzysta 33 ankietowanych, aplikacje pomagają 30 osobom, inne miejsca – 2 osoby.

Najczęstsze źródła wiedzy językowej to gry komputerowe (12 osób), filmy, tłumacz google, strony internetowe i You Tube również, ale najczęściej są to gry.

Wśród sprawdzonych metod nauki języka króluje komputer i gry (48 ankietowanych), z telewizji uczy się 39 ankietowanych. Filmy w oryginalnym języku ogląda 47 osób. Książki wybrało 28 ankietowanych, fiszki – 26, stick-notes – 15, a czasopisma 8 ankietowanych.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z nami swoim doświadczeniem.

Tak trzymać:)