Z wielkim żalem żegnamy wieloletniego Pracownika naszej szkoły

– Nauczycielkę współorganizującą proces kształcenia,

Panią Dorotę Baran-Flaszowską.

Msza św. żałobna odbędzie się w czwartek 20.10 o godzinie 14.00
na Cmentarzu Parafialnym we Wróblowicach.

Droga Dorotko, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i cała Społeczność Szkoły.