Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej nr 162 w Krakowie. W tym roku miało ono miejsce 14 października. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci.

Podczas ceremonii, 84 pierwszoklasistów i 31 dzieci z oddziału przedszkolnego, w obecności dyrekcji szkoły, wychowawców oraz swoich najbliższych (rodziców, dziadków, rodzeństwa) złożyło ślubowanie na sztandar Szkoły. Dzieci składały przysięgę, że będą sumiennie wykonywać swoje obowiązki oraz godnie się zachowywać. Następnie pani dyrektor Dorota Niedośpiał, z pomocą pań wicedyrektor, symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania. Każda grupa dzieci otrzymała od pani dyrektor pudełko klocków.

Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne wykonując piosenki do znanych melodii, ale ze zmienionym tekstem, wzbudzając tym aplauz wśród zgromadzonej publiczności.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, dzieci udały się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. W salach wychowawcy wręczyli dzieciom legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy.

Następnie wszystkie cztery klasy pierwsze wyszły przed szkołę, aby wspólnie z rodzicami zasadzić swoje „klasowe” drzewo.
Czynność ta zbiegła się idealnie ze świętem drzewa, które jest obchodzone 10 października. Każde drzewko ma swoje imię nadane przez pierwszaki i zostało ono zapisane na tabliczce razem z informacją, z jakiej okazji zostało posadzone i przez którą klasę. Patron szkoły, Władysław Szafer, byłby dumny z naszych pierwszoklasistów.

Jolanta Marzec