Biblioteka Pedagogiczna  w Gorzowie Wielkopolskim co roku  organizuje ogólnopolską akcję bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie.  Wydarzenie to odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Aby udało nam się zrealizować  najważniejsze cele akcji, podobnie jak w ubiegłym roku przygotowaliśmy gazetkę promującą czytelnictwo, a w różnych, ogólnodostępnych miejscach naszej szkoły zamieściliśmy plakaty informujące o wydarzeniu.

27 października uczniowie klas I -VIII przynieśli z domu aktualnie czytaną książkę. Wielu z nich przed lekcjami skorzystało z tego, co ma do zaoferowania biblioteka. W tym roku czytaliśmy na wszystkich przerwach, natomiast bicie rekordu zaplanowaliśmy na przerwę śniadaniową.
W starszych klasach czytano indywidualnie, z kolei w młodszych oraz w oddziałach ,,O” nauczycielki stworzyły tzw. strefy czytania, w których czytały swoim uczniom opowiadania lub fragmenty powieści.

W biciu rekordu wzięło udział 386 osób. Czytali nie tylko uczniowie i nauczyciele. Do akcji przyłączyły się również Panie Dyrektor, pracownicy administracji i obsługi oraz sklepik szkolny.

Wszystkim, którzy znaleźli czas na przerwę na czytanie, serdecznie dziękujemy.