Mając na uwadze tradycję, w dniach 24-25 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaprosili szkolną społeczność na wróżby andrzejkowe. Przez dwa dni usiłowano poznać swoją przyszłość. W tym czasie niejedna dziewczyna poznała imię swojego przyszłego męża i niejeden chłopak odkrył imię swojej przyszłej żony. Można było jednak dowiedzieć się o swojej przyszłości nieco więcej…