Z wielkim żalem żegnamy wieloletniego Nauczyciela naszej szkoły

Panią Dorotę Baran-Flaszowską.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym we Wróblowicach
dnia 20 października 2022r. o godz. 13.00.

Droga Dorotko, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i cała Społeczność Szkoły.