Uprzejmie informujemy, że w czwartek 26 stycznia, odbędą się śródroczne zebrania z Rodzicami zgodnie z harmonogramem

godz. 17.30wszystkie klasy

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY