W roku 2020 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wraz z Wydziałem Geodezji UMK przygotował i udostępnił dla mieszkanek i mieszkańców aplikację o nazwie BANK POMYSŁÓW, w której mieszkańcy mogli i nadal mogą zgłaszać swoje pomysły zmian wspólnej przestrzeni miejskiej. Po wstępnej weryfikacji treści, ale bez ingerencji w treść, przesłane pomysły są widoczne w formie ogólnodostępnej mapy miasta z zaznaczonymi punktami zawierającymi krótkie opisy pomysłów i oczekiwań nadesłanych przez mieszkanki i mieszkańców. Co ważne z przesłanych pomysłów skorzystać może każda mieszkanka i każdy mieszkaniec zainteresowany stworzeniem propozycji zadania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, jak również w ramach inicjatywy lokalnej.

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków? Stworzenie nowych miejsc rekreacji, organizacja wydarzeń kulturalnych, możliwość spędzania wolnego czasu, stacje napraw rowerów, budowa chodników czy  przejść dla pieszych. Chcesz podpowiedzieć innym co można zrobić w Twojej okolicy?

Wejdź na stronę: https://msip.krakow.pl  w zakładce APLIKACJE znajdziesz BANK POMYSŁÓW- aplikacja, wypełnij ankietę i prześlij do nas swój pomysł, który stanie się inspiracją dla innych.

Pamiętaj! Bank Pomysłów to narzędzie umożliwiające zebranie pomysłów mieszkańców, które mogą stać się pierwszym krokiem zmian w Twojej okolicy. Po więcej wejdź na https://obywatelski.krakow.pl/ już dziś.