Dziesiątego stycznia uczniowie klas 1B i 3B wzięli udział w ścieżce edukacyjnej Eko – spalarni. Zamieszczone zdjęcia tylko w części oddają niesamowitość tego miejsca. Polecamy wszystkim odwiedzenie Eko – spalarni, co uruchamia myślenie, co zrobić, żeby mniej zanieczyszczać planetę.