czwartek9 marca, odbędą się spotkania z Rodzicami zgodnie z harmonogramem:

  • klasy 0-VII – konsultacje indywidualne w godz. 17.00-18.00
  • klasy VIII – zebrania z Rodzicami – omówienie wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty
    godz. 17.00: klasy 8a, 8b, 8c, 8d
    godz. 17.30: klasy 8e, 8f, 8g, 8h 

Nauczyciele, którzy nie pełnią roli wychowawcy również pozostają do dyspozycji Rodziców w ramach konsultacji indywidulanych.

Nauczyciele świetlicy czekają na rodziców w świetlicy górnej w godzinach 17.00-18.00.