Nowy okres roku szkolnego Wolontariusze naszej szkoły rozpoczęli na 162%. Z wielkim zapałem i aktywnością po zakończonych lekcjach  pomagają paniom woźnym, towarzyszą naszym przedszkolakom w zabawie popołudniowej,  a także pomagają młodszym kolegom w świetlicy szkolnej. Można na nich liczyć w każdej sytuacji.  Nie zabrakło ich też na Dniu Otwartym, gdzie byli bardzo aktywni i godnie reprezentowali nasza szkołę.