Za nami kolejne warsztaty w klasach 2c i 2d w ramach Innowacji Pedagogicznej „Uważność – nasza siła, wielka moc”. Uczniowie chętnie i aktywnie brali udział w proponowanych zabawach. Coraz uważniej i bardziej świadomie ćwiczyli swój oddech, umiejętność relaksowania się oraz poznawali elementy jogi dziecięcej. Dużo emocji i wrażeń dostarczyło dzieciom doświadczanie zmysłu węchu i odgadywanie różnych zapachów. W ramach rozwijania kreatywności uczniowie  stworzyli świetne projekty domków na drzewie, ćwicząc jednocześnie umiejętność pracy w grupie. A ucząc się wrażliwości na inne osoby wpisywali podziękowania do „Worków wdzięczności”. Zapraszam do oglądnięcia prac.