W kwietniu w naszej szkole odbyły się zajęcia dla uczniów klas siódmych z panią Łucją Iwanczewską, która jest  doktorem nauk humanistycznych oraz adiunktem w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadząca opowiedziała zebranym o różnych możliwościach rozwijania swoich pasji, uczestnictwa w warsztatach, zajęciach pozalekcyjnych i przekuwania talentów w przyszłość zawodową.

Jak się okazuje obecnie lista zawodów dla osób kończących studia humanistyczne jest długa. Absolwenci tych kierunków są doskonałymi marketingowcami, specjalistami do spraw PR, dziennikarzami, animatorami czy brokerami informacji.

Co również interesujące, umiejętność posługiwania się piękną, poprawną polszczyzną może zasadniczo wpłynąć na sukces zawodowy w obszarach znacznie wykraczających poza dziedziny związane z  przedmiotami humanistycznymi, co potwierdzają aktualne badania związane z powodzeniem na rynku pracy.