Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić następujące zdjęcia uczniów biorących udział w naszej akcji „Zdjęcia z biało-czerwoną”:

1. Nicholas Kowalczyk

2. Filip Mól 

3. Stanisław Barnaś 

4. Emilia Charalampous 

5. Marceli Brożek

Wyróżnieni uczniowie otrzymają od swoich nauczycieli historii celującą ocenę za udział w akcji. 

Wszystkim, którzy nadesłali swoje zdjęcia jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

Paweł Łuszczek