Dziś nasi najmłodsi Uczniowie klas zerowych mieli okazję współpracować z działającym w naszej szkole zespołem ds bezpieczeństwa i współpracy z Policją i Strażą Miejską. Po obejrzeniu i omówieniu prezentacji z Kotem-przewodnikiem oraz pięknym zatańczeniu układu ruchowego do piosenki o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły, z zapałem zabrali się do narysowania swojej drogi do szkoły i najważniejszych reguł na niej obowiązujących, które obiecali zapamiętać na całe życie…więc na bardzo, bardzo długo 🙂