Wykaz lektur obowiązkowych i uzupełniających w roku szkolnym 2023/2024 (zgodny z podstawą programową)

Lista lektur – klasy I-III

Lista lektur – klasy IV, V i VI

Lista lektur – klasy VII i VIII