W Krakowie, tradycyjnie, z obchodami Dnia Edukacji Narodowej połączona jest gala finałowa konkursu „Krakowski nauczyciel z pasją”, organizowanego przez miasto od 2014 roku. To forma wyróżnienia tych nauczycieli, którzy przekazują swoją wiedzę z pasją i są dla uczniów, całego środowiska szkolnego, a często również lokalnego, źródłem inspiracji i motywacji do własnych poszukiwań. Projekt nie tylko wydobywa z cienia sylwetki nietuzinkowych nauczycieli, ale służy też popularyzacji dobrych praktyk. Z każdej szkoły lub placówki nominację może otrzymać tylko jeden nauczyciel i wymaga to jednomyślnej decyzji dyrekcji, rady pedagogicznej oraz rady rodziców.

W tym roku podczas uroczystości w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa prezydent wręczył certyfikaty 45 laureatom. Wyróżnienie to odebrała także Pani Edyta Jałocha, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole.