Cieszymy się bardzo z kreatywności i zaangażowania naszych Wolontariuszy. Uczeń klasy 8c zorganizował w świetlicy szkolnej zajęcia z okazji Dnia Poczty Polskiej. Przybliżył młodszym kolegom wiadomości o poczcie i jej święcie, przygotował dla nich kolorowanki, zagadki i  związane z tematem zabawy stolikowe. Na koniec nagrodził zaangażowanie świetliczaków słodkim upominkiem. Całość swojej pracy udokumentował wykonując gazetkę na tablicę Wolontariatu na 162%. Brawo!