Dzień 11 listopada obchodzony jest bardzo uroczyście w całej Polsce. W tym dniu w 1918 r. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. W naszej szkole z okazji tego święta odbył się uroczysty apel oraz śpiewana lekcja historii. Klasa 4d brała udział w śpiewanej lekcji oraz w konkursie pieśni patriotycznej. Dodatkowo, aby lepiej poznać historię oraz upamiętnić wydarzenia ważne dla naszego narodu, uczniowie uczestniczyli w grze terenowej “Śladami Niepodległości”.

W tym roku szkolnym tematyka gry koncentrowała się na środowisku naukowym i kulturalnym Krakowa i jego roli w procesie odzyskania niepodległości. Ponadto przybliżona została postać Włodzimierza Tetmajera. Oceniana była gra, na którą składały się następujące elementy: ocena prezentacji klasy, punkty uzyskane podczas gry, test podsumowujący. Dodatkowo klasa przygotowała spot patriotyczny.

Gra organizowana jest we współpracy z Muzeum Krakowa, przy współudziale studentów UJ. Patronat nad grą objęli: Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stanisław Sroka, Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego ks. prof. dr hab. Jacek Urban, Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie dr hab. Filip Musiał. Ponadto wsparcie merytorycznie zapewnia Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wychowawca klasy 4d Agata Wolak