20 listopada 2023 roku odbyło się szkolenie dla wolontariuszy. Warsztaty poprowadził pracownik hospicjum domowego dla dzieci Alma Spei, pan Grzegorz Putyra.

Wolontariusze na 162 % dowiedzieli się, kim tak naprawdę jest wolontariusz, co to znaczy pomagać bezinteresownie i jak dużo radości daje niesienie pomocy. Pan Grzegorz zaangażował wszystkich uczestników w rozmowę, a poprawne i ciekawe odpowiedzi nagrodził drobnymi upominkami.

Takie spotkania dodają nam energii i siły do podejmowania kolejnych działań i pracy w szkolnym Wolontariacie na 162%.