Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowanego w naszej szkole pod hasłem „Razem możemy więcej” zapraszamy wszystkich uczniów klas IV- VIII do wzięcia udziału w konkursie literacko–plastycznym „BROSZURA ZWIĄZANA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI (OSOBAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI  EDUKACYJNYMI)”.

 

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wiedzy na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • kształtowanie postawy empatii i zaangażowania wobec niepełnosprawnych – uwrażliwienie    na potrzeby innych,
 • refleksja nad potrzebami i trudnościami osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności uczniów w wykorzystaniu różnych form wyrazu,
 • zwiększanie kompetencji językowych, formułowanie swoich myśli, poszerzanie słownictwa.

 

Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII naszej szkoły. Trwa od 25.11.2023 r. do 5.12.2023 r.

2.Technika wykonania pracy:

 • ulotka w rozmiarze maksymalnie A4,
 • mile widziane wykorzystanie kolorowych zdjęć, ilustracji i rysunków,
 • krótkie teksty/hasła na temat osób niepełnosprawnych i ich potrzeb,
 • możliwość wykonania broszury w formie wydruku komputerowego.

 

3.Broszura powinna być napisana samodzielnie przez ucznia.

4.Uczestnikami konkursu są uczniowie, którzy zgłoszą swoją pracę do udziału w konkursie do dnia 5 grudnia 2023 r.

5.Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 8 grudnia 2023 r.

6.Oceny prac dokona komisja konkursowa, która przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.

7.Komisja konkursowa oceniać będzie:

 • pomysłowość,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy,
 • zgodność z tematem konkursu.

8.Prace należy składać do sali nr 5 lub 35B.

9.Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.

 

                                                                Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:
p. Kamila Młynarczyk i p. Elżbieta Pażucha