Miesiąc listopad obfitował w wiele wydarzeń patriotycznych. Klasa 4d uczestniczyła w grze terenowej „Śladami Niepodległości” organizowanej dla szkół krakowskich. W ramach uczestnictwa w grze, uczniowie przygotowali spot patriotyczny, który zyskał uznanie i otrzymał wyróżnienie, za najlepszy spot patriotyczny na poziomie klas 4-6.

Uczniowie klasy 4d uczestniczyli również w XII Małopolskim Konkursie Pieśni I Poezji Patriotycznej organizowanym przez XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Edycja tegorocznego konkursu połączona była ze ślubowaniem klas I oraz promocją szkoły. Konkurs miał na celu promowanie wartości i postaw patriotycznych, pomyślany został jako sposób na uczczenie Narodowego Święta Niepodległości i stworzenie możliwości prezentacji różnorodnych dokonań artystycznych młodego pokolenia. Tegoroczny Konkurs, podobnie jak poprzednie edycje, objęty został honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, Muzeum Armii Krajowej.

Uczestniczenie w tych wydarzeniach pozwala lepiej poznawać naszą historię oraz uczy postaw patriotycznych.

Uczniowie klasy 4d