Wartościowo spędzany czas wolny, silne więzi rówieśnicze i międzypokoleniowe, pasje, które pobudzają do działania, wsparcie otoczenia – na takim gruncie łatwiej jest budować odporność psychiczną, chronić się przed złymi wyborami i przepracowywać trudne emocje. Krakowskich uczniów inspiruje do tego miejski projekt #Ogarniam życie, którego druga edycja właśnie się rozpoczyna.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do tego projektu i będziemy działać! Projekt będzie realizowany w klasie II i VII.
Będziemy „wzmacniać kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, rozwijać umiejętności radzenia sobie z problemami,
rozpoznawania zagrożeń i podejmowania dobrych decyzji, budować poczucie sprawczości i kierować uwagę na to, co ubogaca i rozwija”…

Projekt #Ogarniam życie daje narzędzia i inspirację do tego, by wypełnić czas wolny młodzieży aktywnościami, które rozbudzają ciekawość, rozwijają kreatywność, motywują do szukania życiowych pasji, co z kolei przekłada się na dobrostan psychiczny i minimalizuje zachowania ryzykowne. Ważne jest, aby młodzi ludzie przekonali się i poczuli, że kondycja psychiczna zależy także od naszej aktywności – jeśli robimy to, co lubimy, odczuwamy radość, a kiedy poświęcamy czas na ważne dla nas sprawy, czujemy też satysfakcję i dumę z naszych działań.