Dnia 14 grudnia (czwartek) w oddziałach 0-VIII odbędą się konsultacje indywidualne dla Rodziców, w godzinach 17.00-18.00.

Nauczyciele, którzy nie pełnią roli wychowawcy również pozostają do dyspozycji Rodziców w ramach konsultacji indywidulanych.

Nauczyciele świetlicy czekają na rodziców w świetlicy górnej w godzinach 17.00-18.00.