Nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia to okazja do zwolnienia i spędzenia czasu wspólnie z najbliższymi. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie wraz z Fundacją Dbam o Mój Zasięg zachęca, aby ten czas poświęcić przede wszystkim na rozmowę z innymi i po prostu bycie razem.

I nie chodzi tu o nieużywanie smartfonów i restrykcyjne ograniczanie korzystania z nowych technologii. Chodzi o to, abyśmy my dorośli – rząd, samorząd, organizacje pozarządowe, szkoła, nauczyciele, a przede wszystkim RODZICE – tworzyli przestrzeń i konkretne działania dla zaistnienia BALANSU i RÓWNOWAGI. Życie na skrajnych biegunach jest bardzo wyniszczające.

Dlatego budujmy alternatywę dla mediów cyfrowych i narzędzi ekranowych. Dbajmy o relacje i jakość spędzonego czasu. Zwracajmy uwagę, nie tylko na ilość czasu ekranowego, ale również jego JAKOŚĆ. Każde dziecko potrzebuje jasnych granic. Pokazujmy, w jaki sposób kreatywnie korzystać z narzędzi ekranowych. Uczmy się od dzieci – przecież edukacja może być procesem dwustronnym. Nie udawajmy, że Internetu nie ma, bo jest ono ważnym narzędziem, które zaspokaja potrzeby ludzi. Pamiętajmy, że dzieci uczą się przez naśladowanie.

Warto wspólnie rozmawiać. Wykorzystajmy ten świąteczny czas zachowując równowagę i balans.