Szanowni Państwo!

Podczas ferii zimowych planujemy zorganizować akcję „Zima w szkole” dla uczniów klas I-IV. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8.00 do 16.00. Podczas tych godzin planujemy dla dzieci zajęcia plastyczne, sportowo-rekreacyjne, taneczne, wycieczki i wyjścia.

Szczegółowy program zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły, na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.

Uczestnikami akcji „Zima w szkole” mogą być uczniowie naszej szkoły, którzy mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Planowany jest turnus od 12 do 16 lutego 2024 r.

Koszt turnusu wynosi 220 zł. Można zamówić obiady w kwocie 80 zł.

Zapisy i wpłaty będziemy przyjmować w czwartek, 11 stycznia 2024 r. w holu przy szatni klas 0-3, w godzinach od 16.00-18.00.

Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest uregulowanie wpłaty, oddanie wypełnionej karty uczestnika półkolonii oraz akceptacja regulaminu półkolonii. /w załączniku/

Z powodów organizacyjnych i finansowych bardzo proszę Państwa o rozważne podejmowanie decyzji. Zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie wtedy, gdy Rodzic/Opiekun zgłosi ten fakt w pierwszym dniu nieobecności dziecka, przed rozpoczęciem zajęć, tj. do godziny 9.00. Pojedyncze nieobecności dziecka na półkolonii nie podlegają rozliczeniu finansowemu.

Kierownik akcji,
mgr Violetta Reklińska