Uczniowie klasy 7c w dniu 15 marca 2024 roku oglądali w Teatrze Bagatela spektakl „Bajki dla niegrzecznych”. Była to kolejny raz doskonała okazja do integracji zespołu klasowego, a także podniesienia kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze oraz krzewienie kultury i estetyki żywego słowa.