„Bon Ton”- czyli kilka słów o dobrym wychowaniu. Odbyliśmy pogadankę na temat kultury osobistej w szkole oraz poza nią. Omówione zostały wybrane sytuacje z życia codziennego i związane z nimi zachowanie.

„Teatr – i ty możesz zostać Aktorem”. Odbyliśmy również pogadankę na temat jak należy zachować się w teatrze, jak należy ubrać się do teatru.

„W marcu jak w garncu” swobodne wypowiedzi dzieci na temat przysłowia, które kojarzą się z nadejściem wiosny, pogody jaka wita nas w marcu oraz jej zmienności.

„Wielkanoc w naszych domach” – dyskusja na temat więzi rodzinnych i jak święta każdy z nas spędza. Dzielenie się swoimi przeżyciami, zwyczajami.