Dnia 5 kwietnia 2024r. w naszej szkole obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.
W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane były liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.
W naszej szkole również włączyliśmy się w kilka akcji m.in. „Świecę na niebiesko” ubierając się na niebiesko. Niebieskie były motyle, przygotowane przez poszczególne klasy i zawieszone na tablicę w holu szkoły. Niebieskie stały się doniczki, do których uczniowie starszych klas integracyjnych 4-8 zasadzili niebieskie bratki. Niebieskie odcienie przybrały również tablice informacyjne na szkolnych korytarzach.
Na lekcjach wychowawczych prezentowane były niebieskie prezentacje traktujące o tym ważnym zagadnieniu.