Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z lipca 2023 roku rok 2024 ustanowiono Rokiem Melchiora Wańkowicza – niepokornego,  odważnego,  wnikliwego  dziennikarza,  pisarza i reportażysty, będącego wzorem i symbolem polskiego dziennikarstwa.

W 2024 roku mija bowiem 50 rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza – ojca reportażu.

W związku z tym naszej Szkole w marcu 2024 roku odbył się szkolny konkurs literacko-plastyczny pt. „Wańkowicz w komiksie”. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie w formie komiksu treści fragmentu książki wybitnego reportażysty pt. „Ziele na kraterze” (fragment  załączony  jest  na  końcu  niniejszego  sprawozdania).

Wyniki konkursu oraz prace zwycięzców i wyróżnionych w tych zmaganiach:

I miejsce:
Igor Stuzik VIIIa
Grzegorz Żołopa VIc

II miejsce:
Amelia Bystroń VIIIa
Anna Warcholak VI b

III miejsce:
Oliwia Mizera VIb
Magdalena Święch VIIIa

Wyróżnienia:
Gabriela Cygan VIIIa
Kacper Michta VI c
Bartosz Szczepanik VIIIa
Hanna Urbańska VIc

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za prace – komiksy. Jakże wspaniale było spotkać się nam, polonistkom, z Waszą młodzieńczą wyobraźnią i talentem, tym bardziej, że temat dotyczył tego, co w świecie najważniejsze – Rodziny.
Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody, a dla każdego uczestnika dyplom uznania 🙂

Organizatorzy i jury konkursu:
Anna Gruntkowska
Małgorzata Jasiówka-Goniakowska