8 maja 2024 roku klasa 7c zwiedziła najstarszą z synagog zachowanych w Polsce. W jej wnętrzu uczniowie oglądali unikatowe zabytki historii i kultury żydowskiej. W czasie warsztatów- lekcji „Dom- ceremonie życia codziennego” można było zobaczyć zabytki żydowskiej sztuki obrzędowej: srebra i szaty synagogalne oraz przedmioty i naczynia używane w czasie uroczystości.