Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma na celu, swoją ideą zwrócić szczególną uwagę, na istniejące problemy oraz niebezpieczeństwa jakie powstają w wyniku lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej. Dzień ten, ma przypominać, z jakimi problemami ekologicznymi boryka się nasza planeta oraz podjąć próbę ich rozwiązania.

Każdy kto odwiedzi piknik dowie się m.in. skąd się bierze energia?  jak prawidłowo segregować odpady, pozna korzyści z oszczędzania wody oraz otrzyma miododajną roślinkę na balkon. Będzie mógł również uzyskać aktualne informacje na temat dotacji jakie oferuje Gmina Miejska Kraków na modernizację swojego domu tak aby był bardziej przyjazny środowisku.

Podczas pikniku organizowane będą liczne: warsztaty, konkursy, pokazy, gry i zabawy, które wypełnione będą wiedzą proekologiczną.

Najważniejsze atrakcje:

„Jak dbać o planetę i wspierać ją każdego dnia!” –  rodzinne zajęcia artystyczne, połączone z zabawą i edukacją skupione wokół praktycznych wskazówek na temat jak dbać o środowisko. (termin: 7 czerwca)

 „Jak działa Ekospalarnia” – warsztaty edukacyjne dzięki którym będzie można się dowiedzieć jak dzięki odpadom nienadającym się do recyklingu powstaje energia elektryczna i cieplna. (termin: 7 i 8 czerwca)

„Nie zapraszaj dzikich zwierząt do miasta” – warsztaty edukacyjne z zakresu co robić żeby nie zachęcać dzikich zwierząt do żerowania w mieście, jak prawidłowo zachować się podczas przypadkowego spotkania z dzikim zwierzęciem. (termin: 7 i 8 czerwca)

„Gdzie to wyrzucić?” – edukacyjne gry i zabawy dotyczące zasad postępowania z odpadami, a także sposobów na zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów. (termin: 8 czerwca)

„Renaturyzacja rzek – warsztaty z zakresu przywracania naturalnych ekosystemów rzecznych z wykorzystaniem upcyklingowej gry klimatyczno-przyrodniczej, polegającej na zagospodarowaniu fragmentu koryta rzeki w oparciu o dobór odpowiednich gatunków roślin i zwierząt. (termin: 7 czerwca)

„Jadalny Kraków – warsztaty związane z uprawą warzyw i owoców, zachęcające do rozpoczęcia swojej przygody z miejskim ogrodnictwem oraz do robienia rozsądnych zakupów. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę na temat jak rozpoznawać nasiona roślin, które używane są najczęściej podczas gotowania. (termin: 7 czerwca)

„Poznajmy cichych superbohaterów naszego miasta” – warsztat poświęcone drzewom, które codziennie i po cichu walczą w naszym imieniu łagodząc i przeciwdziałając negatywnym skutkom klimatu. Uczestnicy warsztatów przyjrzą się bliżej ich „super mocy” i na pewno spojrzą na drzewa z nowej perspektywy! (termin: 7 czerwca)

„Twój park krajobrazowy – tworzenie fragmentu parku krajobrazowego przyjaznego żyjącym w nim zwierzętom. (termin 7 i 8 czerwca)

Powiązania przyrodnicze” – gra o ciągach przyczynowo skutkowych o podejmowaniu różnych działań w środowisku naturalnym oraz szukaniu rozwiązań alternatywnych. (termin 7 i 8 czerwca)

„Odnawialne źródła energii dla lepszej przyszłości” – porady doradców energetycznych, w tym informacja na temat zasad realizowanych przez Miasto programów dotacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, mikroretencji wód opadowych i roztopowych, Programu Stop Smog; o dostępności zewnętrznych form wsparcia (m. in.: Program Czyste Powietrze, Program Mój Prąd, ulga termomodernizacyjna) oraz o sposobach na oszczędzanie energii. (termin 7 i 8 czerwca)

„Poznajmy las” – warsztaty edukacyjne, skupiające się na połączeniu wiedzy z zakresu ochrony przyrody z działaniami praktycznymi w lesie. W ramach warsztatu uczestnicy mają okazję poznać tajniki pracy leśnika oraz prawidłowego dbania o drzewa.

„Mini-wystawa egzotycznych bezkręgowców” – wystawa największych pasikoników świata z Nowej Gwinei, największych krocionogów z Afryki, największych lądowych ślimaków świata, straszyków nowogwinejskich i karaczanów madagaskarskich i brazylijskich. Porady jak opiekować się takimi zwierzętami w domu. (termin 8 czerwca)