Łatwiej przeżywać emocje, jeśli ktoś je zauważy. Nie zawsze jednak inne osoby wiedzą, z jakiego powodu przeżywamy dane emocje. Dlatego warto rozmawiać o emocjach. Wspólnie z dzieckiem uczyć się je rozpoznawać u siebie i u innych i nazywać.
Razem także łatwiej rozwiązać różne trudności, zaradzić troskom.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją – Rozmawiajmy o emocjach.