Podczas zajęć muzycznych poznajemy ważne postaci muzyki klasycznej. Ostatnio obejrzeliśmy film animowany o naszym polskim twórcy pieśni, którego zna cały świat. W trakcie słuchania wybranych utworów Stanisława Moniuszki kolorowaliśmy posiadłość, w której się urodził i spędził najmłodsze lata oraz odkodowaliśmy instrument ukryty wśród znaczków. Nasi najmłodsi Uczniowie są bardzo uzdolnieni artystycznie,  potrafią wszystko: słuchać, śpiewać, kodować i rysować 🙂