„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.Jak myśl sprzed lat
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś pamięć o tych
Których nie ma

Żegnał ich wieczorny mrok
Gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń
Szli by walczyć o twój dom
Wśród zielonych pól, o nowy dzień

Biały krzyż” – Czerwone Gitary

Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić pamięć poległych za Ojczyznę odwiedzając groby bohaterów narodowych i miejsca pamięci znajdujące się na lokalnych cmentarzach.
Klasa 8c pod opieką wychowawczyni i nauczyciela historii udała się na cmentarz wolsko-łagiewnicki przy ul. Wspólnej. Tam uczniowie porządkowali Grób Nieznanego Żołnierza, złożyli kwiaty w imieniu społeczności szkolnej, następnie zapalili znicze pod Krzyżem Katyńskim i na nagrobku fundatora obu pomników pamięci ofiar drugiej wojny światowej – kpt. AK Włodzimierza Wolnego. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała opowieści o okolicznościach powstania wspomnianych pomników, o zbrodni katyńskiej i tragicznych losach żołnierza AK, harcerza, nauczyciela, którym był miłośnik lokalnej historii, strażnik pamięci – pan Włodzimierz Wolny.
Podobną „żywą” lekcją historii była ta dla uczniów klasa 7a – wizyta na starym cmentarzu podgórskim, mieszczącym się na krakowskich Krzemionkach. Tym razem uczniowie porządkowali nagrobek przywódcy powstania krakowskiego Edwarda Dembowskiego. Wyjście na cmentarz było okazją do poznania dziejów Podgórza, historii krakowskich nekropolii, zrozumienia znaczenia powstania krakowskiego i roli jaką w nim odegrał młody rewolucjonista.
Dla uczniów udział w akcji „Szkoła Pamięta” był niezwykłą, bardzo przejmującą lekcją patriotyzmu czego wyrazem są prace plastyczne i fotografie prezentowane na szkolnej wystawie.