5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji wolontariusze zaproponowali uczniom zabawę na spostrzegawczość (w końcu wolontariusz musi dostrzegać drugiego człowieka ) Zadanie polegało na odnalezieniu ukrytych pomiędzy literami 5 cech dobrego wolontariusza. Każdy uczestnik zabawy, który poprawnie je wskazał, otrzymywał słodką nagrodę.
W ramach I Młodzieżowych Dni Wolontariatu na terenie miasta Krakowa odbyły się spotkania, warsztaty oraz szkolenia organizowane przez różne jednostki, stwarzające okazje do rozwijania umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie przy inicjatywach społecznych czy angażowania się w wolontariat lokalny.
Wolontariuszki z naszej szkoły wzięły udział w warsztatach przeprowadzonych przez instruktorów Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiak, działającego na terenie Szkoły Podstawowej 149. Spotkanie z początkującymi tancerzami było okazją do rozmów o formach wolontariatu. Dziewczynki z klasy 5f opowiedziały o akcjach organizowanych w naszej szkole i poznały nowe możliwości pomagania – okazało się, że instruktorzy Zespołu Krakowiak potrzebują wolontariuszy do opieki nad tańczącymi dziećmi w czasie przygotowania występów. Spotkaniu przede wszystkim towarzyszył taniec – obie grupy zaprezentowały swoje umiejętności.