W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu III, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała w marcu 2019 roku środki finansowe na zakup książek w wysokości 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład własny organu prowadzącego.
Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 681 książek.
Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo.

Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

I. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Na podstawie rozmów z czytelnikami na temat ich potrzeb i zainteresowań podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej została przygotowana lista książek, zaakceptowana przez Dyrektora Szkoły.

II. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
Podjęto współpracę z Biblioteką Kraków, Wojewódzką Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną. Wymieniano informacje na temat planowanych zakupów, pozyskiwano informację na temat gromadzonych zbiorów, wymieniano informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Od kilku lat nasza szkoła, wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną, organizuje Konkurs Pięknego Czytania. Nauczyciele bibliotekarze brali udział w konferencjach i warsztatach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną. Wymieniali doświadczenia i pomysły, prezentacje nowatorskich form pracy z czytelnikiem. Klasy pierwsze zostaną niedługo zapoznane w księgozbiorem lokalnej Filii Biblioteki Kraków.

III. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów
Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

 1. Zorganizowano spotkanie autorskie z Franciszkiem Klimkiem i Janem Pawlickim (jego Wydawcą), dla kl. 1-3,
 2. Zorganizowano spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem dla klas 1-3,
 3. Wystawy prac plastycznych dotyczących książki, „Kocia zakładka”, dla klas 0-8,
 4. „90 urodziny Wandy Chotomskiej”- czytano wiersze i bajki- spotkania dla wszystkich klas 0-3,
 5. Rok Stanisława Moniuszki – wystawka książek– październik, listopad 2019,
 6. „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” – wystawa na tablicy przy schodach – listopad 2019,
 7.  „Strefa czytania” czyli… pufy w bibliotece szkolnej” – listopad 2018- teraz,
 8. „Czytelnik Roku” – to całoroczny Konkurs Czytelniczy polegający na zdrowej rywalizacji w czytaniu książek- nagroda specjalna podczas akademii kończącej rok szkolny,
 9. Akcja „Uwolnij książkę – Bookcrossing” – od 2018 rok

Zrealizowane projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

 1. Zorganizowano warsztaty biblioterapeutyczne – głośne czytanie „Baśni” Andersena– pracowano z wolontariatem,
 2. Współpracowano z nauczycielami- układano listy lektur dodatkowych,
 3. Realizacja programu edukacyjnego National Geographic „Odkrywca”,
 4. Komputerowo opracowano zbiory,
 5. Dbano o estetykę biblioteki i książki( oprawa w folię, wystawki zmieniane 1 x w miesiącu „Nie pamiętam tytułu ale okładka była… czerwona, niebieska, złota”).

IV. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami

 1. Spotkanie dla rodziców obcokrajowców- list otwarty, ulotki,
 2. Wystosowano list do rodziców wszystkich uczniów informujący o przystąpieniu do NPRCz i przyznaniu środków, odczytany na spotkaniach z rodzicami we wrześniu 2019 roku,
 3.  Informacja na stronie szkoły (marzec 2019),
 4. Zorganizowano półki dla Rodziców w szatni – bookcrossing,
 5. Mobilizowano do udziału w zbiórce makulatury- pozyskane środki przeznaczano na zakup brakujących lektur,
 6. Wypożyczano książki także rodzicom uczniów.

V. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

W naszej szkole zawsze udostępniano księgozbiór na czas ferii zimowych i świątecznych- zawsze zachęcając do tego i organizując loterie książkowe, „Książka w ciemno”, „Randka z książką”,’ „Wybrałeś książkę- poczęstuj się cukierkiem”.
Natomiast ze względu na specyfikę i lokalizację szkoły oraz ogromne przetasowania liczby uczniów- częste przeprowadzki, zmianę miejsca pobytu ale także bliskość w okolicy dwóch filii Biblioteki Kraków- nie wypożyczano książek na wakacje. Prawdopodobnie ubytki w księgozbiorze byłyby zbyt duże- nie do odzyskania.

VI. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek.

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Wzięto pod uwagę propozycje zarówno rodziców, pani psycholog, jak i wychowawców. Zakupiono książki z dużą czcionką, obrazkowe, napisane prostym językiem. Uzupełniono księgozbiór o książki z audiobookami, o treści biblioterapeutycznej, książki dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dotyczące problemów osób niepełnosprawnych.
Ponieważ ze względu na liczne opóźnienia organizacyjne zakupione książki dotarły do nas dopiero 23 grudnia 2019 roku, a następnie splot nieoczekiwanych problemów i nieszczęść uniemożliwił ich opracowanie, książki te postaramy się udostępnić dla Państwa do tygodnia po skończonej narodowej kwarantannie… Wtedy też ruszymy z dalszymi, przewidzianymi w tym projekcie atrakcjami czytelniczymi.

Zapraszam do biblioteki!
Nauczyciel bibliotekarz, koordynator programu
Katarzyna Ejgierd-Aksamit